O Nás

Jsme skupina lidí se zájmem o zlepšování střeleckých dovedností a různých taktických postupů, vyplývajících z vykonávaných profesí našich členů u bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky. Namátkou se především jedná o ochranu osob dle protokolu PSD, taktika malých jednotek v otevřeném terénu a budovách. Dále sem můžeme zahrnout také přežití v přírodě s minimem materiálu a dnes moderní bushcraft. V neposlední řadě se zaměřujeme i na zdravotní přípravu, protože kdo nosí zbraň, tak by měl být schopen se vypořádat s případnými následky jejího použití. Ruku v ruce s těmito činnostmi jde i takzvaný Team-building, tedy stmelování kolektivu, v našem případě se jedná například o vysokohorské pochody, rafting.

Trochu historie

Náš spolek vznikl na sklonku roku 2012 jako občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra. Nějakou dobu náš spolek působil i v rámci mezinárodní aliance CZE-SVK Battlegroup, nicméně v roce 2014 jsme toto společenství opustili, jelikož naše zaměření nespadalo do schématu aliance, kdy jde především o reenectigovou alianci military klubů. Nicméně tato aliance sdružuje velmi kvalitní kluby, které svou činnost berou vážně a na vysoké úrovni. S některými kluby dodnes spolupracujeme. S postupem let stále více klademe důraz na střelecké dovednosti, protože bez dokonale zvládnuté manipulaci se zbraní může jít veškerá taktika do pr….pryč.

Po novele občanského zákoníku byly zrušeny občanská sdružení a naše skupina od té doby není oficiálně registrovaná. Nicméně to vlastně ani k ničemu nepotřebujeme.

Proč TEIWAZ? Proč Runa?

Teiwaz je název runového znaku, který odpovídá písmenu T, jež také znamená vítězství. Je symbolem severského boha Týra, což je bůh souboje, odvahy a nejspravedlivější soudce a nejvyšší představitel právního řádu. Takto to i bereme a distancujeme se od jakýchkoli extrémistických skupin, které runové znaky používají. Havran v našem znaku je také v návaznosti na severskou mytologii a značí vědění a nadhled, kdy v pověstech Odin posílal své dva havrany Hugina (myšlenka) a Munina (pamět), aby mu šeptali zprávy ze světa. Sekery ve znaku již dokreslují zaměření na dobře zvládnutou manipulaci se zbraní.

Tímto vykreslením severské mytologie do našeho znaku, chceme připomenout slavnou dobu vikingských bojovníků, kteří vynikali svou nebojácností a mistrovským uměním boje.

 

Základní znak Teiwazu
Pouštní varianta znaku